Subtitle text example

Title text example

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Funkcie dochádzkového systému

Prezrite si zoznam našich funkcií prehľadne zoradených do samostatných sekcií.

Prihlasovací terminál

Prehľad funkcií dochádzkového terminálu ponúka detailný pohľad na jeho možnosti. Tieto funkcie vám pomáhajú zjednodušiť a zefektívniť správu dochádzky vo vašej firme.

Rôzne možnosti prihlasovania

Naša platforma ponúka rôzne možnosti prihlasovania na jednom zariadení, aby sme uspokojili vaše individuálne potreby. Môžete si vybrať jednoduché prihlasovanie pomocou číselného pin kódu alebo rfid karty a čipu. Ak potrebujete spoľahlivú identifikáciu zamestnanca, ponúkame aj možnosť prihlásenia pomocou biometrie tváre - FACE ID.

Pre tých, ktorí nepotrebujú fyzický terminál, umožňujeme zamestnancom samostatne evidovať svoju dochádzku prostredníctvom prihlásenia cez e-mail a heslo. Toto môžu robiť aj prostredníctvom svojich osobných počítačov alebo mobilných telefónov.

Tieto možnosti môžete ľubovoľne kombinovať, aby sme vyhoveli vašim individuálnym potrebám a preferenciám.

Žiadosti o dovolenky, alebo iného prerušenia zamestnancom

Všetky prerušenia práce, ako je dovolenka, homeoffice a ďalšie, môžete jednoducho nastaviť tak, aby vyžadovali schválenie od nadriadených. Naši zamestnanci si potom môžu rýchlo a jednoducho naplánovať svoje dovolenky priamo prostredníctvom prihlasovacieho terminálu. Administrátori - poverení pracovníci, budú notifikovaní e-mailom a majú možnosť takéto žiadosti jednoducho schváliť alebo zamietnuť.

Elektronické podpisovanie dochádzky zamestnancom

S touto funkčnosťou vám ušetríme zbytočnú administratívu a byrokraciu vo vašej spoločnosti. Vaši zamestnanci môžu elektronicky podpísať a schváliť obsah svojej dochádzky priamo z prihlasovacieho terminálu alebo administrátorského rozhrania. Pretože zabudnúť na túto povinnosť môže byť ľahké, náš systém im to môže pravidelne pripomínať na začiatku každého mesiaca pri prihlasovaní sa do práce.

Zamestnanecké prehľady v prihlasovacom terminály

Po prihlásení majú všetci naši zamestnanci prístup k dôležitým informáciám týkajúcim sa ich dochádzky. Môžu skontrolovať svoju dochádzku, zobraziť neprítomnosti, sledovať svoj pracovný čas, zistit informácie o nároku na stravovacie lístky alebo finančný príspevok. Okrem toho majú možnosť sledovať svoje aktuálne odpracované saldokonto. V prípade potreby môžu pridať poznámky k jednotlivým záznamom pre svojich nadriadených.

Personalizácia prihlasovacieho terminálu

V našom dochádzkovom systéme sú všetky tlačidlá plne programovateľné a prispôsobiteľné podľa konkrétnych potrieb zamestnancov. Napríklad, ak máte brigádnika, ktorý potrebuje sledovať iba svoje príchody a odchody, bude po prihlásení vidieť iba tieto dve tlačidlá. Ak máte zamestnancov ktorí majú pracovný rozvrh zložitejší, môžete pre nich vytvoriť príslušné tlačidlo pre prípadné prerušenia, ktoré sa budú zobrazovať iba im.

Hromadné prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov

V rámci nášho systému poskytujeme možnosť vytvárania pracovných skupín, ktorým môžeme priradiť konkrétneho nadriadeného. Tento nadriadený má schopnosť vykonať hromadné akcie, vrátane prihlásení, odhlásení a ďalších operácií v rámci dochádzkového systému, pre celú skupinu zamestnancov, jednoducho a efektívne

Notifikácie v termináli

Notifikácie vás upozorňujú na rôzne aktivity v dochádzkovom systéme, ako napríklad žiadosti o schválenie a iné udalosti. Systém umožňuje notifikácie prostredníctvom e-mailu, push-up oznámení a SMS správ.

GPS lokácia

Ak chcete, aby vaši zamestnanci mohli používať svoje počítače alebo mobilné telefóny na prihlasovanie, môžeme sledovať ich miesto prihlásenia pomocou funkcie GPS. Všetky prihlásenia do práce potom môžete prehľadne zobraziť na interaktívnej Google Maps.

Admin - Aplikácia

Prehľad zamestnancov v práci

Systém okamžite zobrazuje aktuálny stav v práci. Okrem toho môžete sledovať, ktorí zamestnanci sa nachádzajú na konkrétnych pracoviskách alebo prevádzkach, či išli na obed alebo iné prerušenie.

Prehľad neprítomností

Rovnako ako poskytujeme online prehľad o prítomnosti zamestnancov na pracovisku, naša služba vám umožňuje aj efektívne sledovať ich neprítomnosť, vrátane jasného zobrazenia dátumu návratu do práce.

Schvaľovanie dovoleniek a iných prerušení

Zabudnite na používanie papierových dovolenkových lístkov a preveďte tento proces do úplne digitálnej formy v rámci našich služieb. Zamestnanec si môže jednoducho požiadať o dovolenku (alebo inú udalosť) priamo cez náš terminál, a príslušný poverený pracovník (administrátor) rozhodne o žiadosti v prehľadnom užívateľskom rozhraní. V prípade nevybavených žiadostí je administrátor notifikovaný e-mailom.

Pracovný kalendár

V našom pracovnom kalendári máte možnosť vytvárať, kontrolovať, meniť, generovať a uzamykať svoju dochádzkovú evidenciu. Taktiež, ak máte pridelene oprávnenia (viď. prístupové práva), môžete robiť rovnaké úpravy aj v dochádzkach vašich kolegov. Naša platforma vám tiež umožňuje presúvať nadčasové hodiny do vášho konta pracovného času.

Navyše, náš systém je optimalizovaný aj pre mobilné zariadenia, čo vám umožňuje vykonávať tieto úpravy pohodlne, napríklad priamo na svojom mobile.

Uzamykanie dochádzky nadriadeným

Každú elektronickú dochádzku, rovnako ako aj tú papierovú, je vždy potrebné skontrolovať nadriadeným pracovníkom. Aby sme predišli nežiaducim dodatočným úpravám už spracovaných dochádzkových záznamov, je možné celé mesiace uzamknúť, čím sa zabráni ich nesprávnemu upravovaniu. V prípade, že by však bola potreba dochádzku opätovne odomknúť, môže to urobiť iba osoba s určitými oprávneniami, ktoré sú špeciálne pridelené pre túto úlohu.

Vlastné prerušenia

Rozumieme, že každá spoločnosť má svoje špecifické potreby a dôvody na používanie dochádzkového systému, ktoré nie sú obmedzené iba na sledovanie pracovného času, príchodov a odchodov. Mnohokrát ide o sledovanie a kontrolu rôznych procesov a činností. V našom systéme môžete vytvoriť tlačidlá priamo prispôsobené vašim potrebám. Napríklad tlačidlá pre cestu na poštu, osobný odchod, pracovný odchod, prestávky na fajčenie a podobne. Okrem toho máte možnosť presne nastaviť, aký vplyv budú mať tieto prerušenia na dochádzku vašich kolegov a ako sa budú tieto záznamy spracovávať. Tieto prerušenia môžu byť považované za odpracovaný čas alebo neodpracovaný čas, môžu mať dynamickú dĺžku alebo fixný časový limit.

Štítky/tagy

Svojich zamestnancov si môžete označiť ľubovoľným množstvom štítkov alebo tagov, ktoré vám následne pomôžu pri zaradení do skupín a pri filtrovaní v rôznych prehľadoch.

Hromadné zmeny a kópírovanie nastavení zamestnancov

V našom systéme nemusíte meniť nastavenia každého zamestnanca samostatne. Jednoducho si vyberiete skupinu zamestnancov alebo všetkých a pomocou hromadných zmien im môžete upraviť existujúce nastavenia alebo pridať nové. Pridanie nového zamestnanca je taktiež jednoduché. Stačí zadať meno, unikátny PIN kód a všetky ostatné nastavenia, ako sú časový fond, priradenie do skupín alebo nákladových stredísk, výpočet nadčasových hodín a podobne jednoducho skopírovať od iného existujúceho zamestnanca s rovnakým alebo podobným nastavením.

Prevádzky

V našom systéme označujeme prevádzky ako fyzické miesto v rámci vašej spoločnosti, kde pracujú alebo sa prihlasujú vaši zamestnanci. Tieto prevádzky môžu byť napríklad kancelárie, sklady, predajne a podobne. Máme možnosť prepojiť prístupové práva a rôzne ďalšie funkcie s týmito prevádzkami. Okrem toho môžete sledovať rôzne štatistiky a odpracované hodiny spojené s týmito prevádzkami.

Nákladové strediská

Nákladové strediská sú virtuálne skupiny zamestnancov, ktorých spája určitá spoločná charakteristika. Zamestnanci môžu pracovať na rôznych prevádzkach, ale sú vždy priradení iba k jednému stredisku. Toto nastavenie umožňuje dodatočný štatistický prehľad a zároveň môže obmedziť práva rôznych administrátorov na jednotlivé strediská.

Mzdové tarify / výpočet hrubej mzdy

Výpočet hrubej mzdy podľa taríf, môžeme využiť napríklad v prípade, že zamestnávate väčší počet brigádnikov, ktorých odmeňujete hodinovou mzdou. Tarify umožňujú vytvárať a nastavovať ceny za hodinu práce a zároveň určovať, kedy a v akých dňoch sú tieto tarify platné. Tarify môžete tiež využiť na sledovanie denných nadčasov alebo na porovnávanie príchodov a odchodov z práce s reálnym pracovným časom.

Časový fond

Program automaticky každý mesiac vypočíta príslušný fond pracovného času pre každého zamestnanca na základe jeho individuálnych nastavení. Môžete nastaviť denný, týždenný, mesačný fond pracovného času, ako aj dvojtýždenný fond, známy ako dlhý krátky týždeň. Systém sám zohľadní sviatky a pracovné dni v danom mesiaci a na ich základe zobrazí časový fond pre daný mesiac a ďalej s ním pracuje.

Zaokrúhľovanie

Rozumieme, že ľudia nie sú stroje a aj keď presný čas je často veľmi dôležitý, v účtovníckej praxi sa vykazujú celé časové úseky. Z tohto dôvodu je možné zaokrúhľovať zaznamenávanie príchodov a odchodov do dochádzkového systému podľa viacerých možností. Môžete zaokrúhľovať príchody a odchody samostatne alebo spoločne, s možnosťami na celých 5, 15, 30 minút alebo hodinu, nahor aj nadol, alebo matematicky. Zároveň si však vždy môžete zobraziť aj presný, nezaokrúhlený čas zaznamenania

Denné nadčasy

Funkcia denných nadčasov umožňuje systému zobrazovať rozdiel medzi príchodom do práce a začiatkom pracovnej zmeny (rovnako aj odchodom z práce a koncom pracovnej zmeny). Môžete sa rozhodnúť, ako má systém pracovať s týmto zdánlivým nadčasom. Môže byť preplatený v rámci výplaty, považovaný za nadčas, alebo môžete zamestnancom preplatiť iba časť časového rozdielu, prípadne tento čas nemusíte preplácať vôbec.

Prístupové práva / role - užívateľské skupiny a užívatelia

Systém dochadzka.online môžeme plne prispôsobiť potrebám vašej spoločnosti aj prostredníctvom prístupových práv a užívateľských oprávnení. Vieme nastaviť rôzne práva pre rôzne osoby, povoliť a zakázať úpravy dochádzky, vytvoriť prístupy na čítanie a stahovanie prehľadov pre vašich mzdarov, personalistov, IT administrátorov a vedenie.

Notifikácie

Notifikácie vás upozorňujú na rôzne aktivity v dochádzkovom systéme, ako napríklad žiadosti o schválenie a iné udalosti. Systém umožňuje notifikácie prostredníctvom e-mailu, push-up oznámení a SMS správ.

Skratky a prispôsobenie aplikácie

Pri používaní systému často zistíte, že využívate iba niektoré konkrétne funkcie, čo závisí od charakteru vašej práce a pracovnej pozície. V našom dochádzkovom systéme si môžete upraviť nástenku podľa svojich potrieb, podobne ako na ploche vášho počítača, vytvorením ikôn. Tie  Vám pomôžu jednoduchšie sa v prostredí orientovať a urýchlia Vašu prácu.

Generovanie záznamov a dochádzky

Ak správne nastavíte svoj mesačný hodinový fond v našom dochádzkovom systéme, systém ho každý mesiac automaticky prepočíta podľa pracovných dní. Týmto spôsobom náš systém dokáže predikovať a generovať kompletnú dochádzku jedným kliknutím. V prípade, že v danom mesiaci budete mať neprítomnosti, ako je dovolenka, pracovná neschopnosť alebo návšteva lekára, stačí jedným kliknutím vytvoriť dochádzku tak, aby váš mesačný časový fond bol vyrovnaný.

Uzamykanie dochádzky nadriadeným

Každú elektronickú dochádzku, rovnako ako aj tú papierovú, je vždy potrebné skontrolovať nadriadeným pracovníkom. Aby sme predišli nežiaducim dodatočným úpravám už spracovaných dochádzkových záznamov, je možné celé mesiace uzamknúť, čím sa zabráni ich nesprávnemu upravovaniu. V prípade, že by však bola potreba dochádzku opätovne odomknúť, môže to urobiť iba osoba s určitými oprávneniami, ktoré sú špeciálne pridelené pre túto úlohu.

Konto pracovného času

Ak ponúkate svojim zamestnancom možnosť získať náhradné voľno výmenou za nadčasovú prácu, je funkcionalita Konta pracovného času priamo pre vás. Týmto spôsobom môžete zamestnancom umožniť presun nadčasových hodín celkom alebo čiastočne do Konta pracovného času, z ktorého si neskôr môžu čerpať náhradné voľno. Konto pracovného času umožňuje aj negatívne zostatky, takže môžete najskôr čerpať náhradné voľno a potom ho odpracovať. Konto pracovného času sa kumuluje a prenáša z mesiaca na mesiac.

Automatizované zložené prerušenia

Je to rozšírenie funkcie 'Vlastné prerušenia'. Táto možnosť umožňuje jedným stlačením tlačidla spustiť rôzne prerušenia v rôznych časových intervaloch. Napríklad, ak máte zamestnancov, ktorí sú cez deň v práci a následne vykonávajú pohotovostnú službu, ktorú potrebujete rozdeliť na viacero menších úsekov (ako aktívna pohotovosť, neaktívna pohotovosť atď.), stačí, aby zamestnanec stlačil tlačidlo na začiatok takejto zmeny, a systém automaticky pridá jednotlivé úseky do jeho dochádzky.

Pracovné skupiny

Pracovné skupiny sú vhodné pre priradenie menšej skupiny zamestnancov alebo brigádnikov k jednému nadriadenému. Táto funkcionalita je priamo spojená s funkciou hromadných prihlásení.

Výpočet nároku na stravné lístky / finančný príspevok na stravu

Systém automaticky vypočíta nárok na stravovací lístok alebo finančný príspevok na základe počtu odpracovaných hodín v daný deň. Podrobné nastavenia výpočtu môžu byť individuálne a dajú sa upraviť v globálnych parametroch aplikácie

Zálohovanie dát

Zálohovanie údajov vykonávame automaticky na našich serveroch s klasifikáciou TIER - III. Ak však chcete zálohovať vaše údaje aj individuálne, môžete vytvoriť vlastné zálohy a uložiť ich na svoje média. Všetky údaje v databázach, najmä osobné údaje, sú šifrované, čo radikálne znižuje riziko pri pripadnej strate alebo odcudzení týchto údajov.

Tu nájdete užitočné informácie o nastavení, správe a optimalizácii vášho dochádzkového systému. Tieto informácie vám pomôžu efektívne riadiť a prispôsobovať náš systém podľa Vašich potrieb.

Tu nájdete užitočné informácie o nastavení, správe a optimalizácii vášho dochádzkového systému. Tieto informácie vám pomôžu efektívne riadiť a prispôsobovať náš systém podľa Vašich potrieb.

Prehľad zamestnancov v práci

Systém okamžite zobrazuje aktuálny stav v práci. Okrem toho môžete sledovať, ktorí zamestnanci sa nachádzajú na konkrétnych pracoviskách alebo prevádzkach, či išli na obed alebo iné prerušenie.

Prehľad neprítomností

Rovnako ako poskytujeme online prehľad o prítomnosti zamestnancov na pracovisku, naša služba vám umožňuje aj efektívne sledovať ich neprítomnosť, vrátane jasného zobrazenia dátumu návratu do práce.

Schvaľovanie dovoleniek a iných prerušení

Zabudnite na používanie papierových dovolenkových lístkov a preveďte tento proces do úplne digitálnej formy v rámci našich služieb. Zamestnanec si môže jednoducho požiadať o dovolenku (alebo inú udalosť) priamo cez náš terminál, a príslušný poverený pracovník (administrátor) rozhodne o žiadosti v prehľadnom užívateľskom rozhraní. V prípade nevybavených žiadostí je administrátor notifikovaný e-mailom.

Pracovný kalendár

V našom pracovnom kalendári máte možnosť vytvárať, kontrolovať, meniť, generovať a uzamykať svoju dochádzkovú evidenciu. Taktiež, ak máte pridelene oprávnenia (viď. prístupové práva), môžete robiť rovnaké úpravy aj v dochádzkach vašich kolegov. Naša platforma vám tiež umožňuje presúvať nadčasové hodiny do vášho konta pracovného času.

Navyše, náš systém je optimalizovaný aj pre mobilné zariadenia, čo vám umožňuje vykonávať tieto úpravy pohodlne, napríklad priamo na svojom mobile.

Uzamykanie dochádzky nadriadeným

Každú elektronickú dochádzku, rovnako ako aj tú papierovú, je vždy potrebné skontrolovať nadriadeným pracovníkom. Aby sme predišli nežiaducim dodatočným úpravám už spracovaných dochádzkových záznamov, je možné celé mesiace uzamknúť, čím sa zabráni ich nesprávnemu upravovaniu. V prípade, že by však bola potreba dochádzku opätovne odomknúť, môže to urobiť iba osoba s určitými oprávneniami, ktoré sú špeciálne pridelené pre túto úlohu.

Vlastné prerušenia

Rozumieme, že každá spoločnosť má svoje špecifické potreby a dôvody na používanie dochádzkového systému, ktoré nie sú obmedzené iba na sledovanie pracovného času, príchodov a odchodov. Mnohokrát ide o sledovanie a kontrolu rôznych procesov a činností. V našom systéme môžete vytvoriť tlačidlá priamo prispôsobené vašim potrebám. Napríklad tlačidlá pre cestu na poštu, osobný odchod, pracovný odchod, prestávky na fajčenie a podobne. Okrem toho máte možnosť presne nastaviť, aký vplyv budú mať tieto prerušenia na dochádzku vašich kolegov a ako sa budú tieto záznamy spracovávať. Tieto prerušenia môžu byť považované za odpracovaný čas alebo neodpracovaný čas, môžu mať dynamickú dĺžku alebo fixný časový limit.

Štítky/tagy

Svojich zamestnancov si môžete označiť ľubovoľným množstvom štítkov alebo tagov, ktoré vám následne pomôžu pri zaradení do skupín a pri filtrovaní v rôznych prehľadoch.

Hromadné zmeny a kópírovanie nastavení zamestnancov

V našom systéme nemusíte meniť nastavenia každého zamestnanca samostatne. Jednoducho si vyberiete skupinu zamestnancov alebo všetkých a pomocou hromadných zmien im môžete upraviť existujúce nastavenia alebo pridať nové. Pridanie nového zamestnanca je taktiež jednoduché. Stačí zadať meno, unikátny PIN kód a všetky ostatné nastavenia, ako sú časový fond, priradenie do skupín alebo nákladových stredísk, výpočet nadčasových hodín a podobne jednoducho skopírovať od iného existujúceho zamestnanca s rovnakým alebo podobným nastavením.

Prevádzky

V našom systéme označujeme prevádzky ako fyzické miesto v rámci vašej spoločnosti, kde pracujú alebo sa prihlasujú vaši zamestnanci. Tieto prevádzky môžu byť napríklad kancelárie, sklady, predajne a podobne. Máme možnosť prepojiť prístupové práva a rôzne ďalšie funkcie s týmito prevádzkami. Okrem toho môžete sledovať rôzne štatistiky a odpracované hodiny spojené s týmito prevádzkami.

Nákladové strediská

Nákladové strediská sú virtuálne skupiny zamestnancov, ktorých spája určitá spoločná charakteristika. Zamestnanci môžu pracovať na rôznych prevádzkach, ale sú vždy priradení iba k jednému stredisku. Toto nastavenie umožňuje dodatočný štatistický prehľad a zároveň môže obmedziť práva rôznych administrátorov na jednotlivé strediská.

Mzdové tarify / výpočet hrubej mzdy

Výpočet hrubej mzdy podľa taríf, môžeme využiť napríklad v prípade, že zamestnávate väčší počet brigádnikov, ktorých odmeňujete hodinovou mzdou. Tarify umožňujú vytvárať a nastavovať ceny za hodinu práce a zároveň určovať, kedy a v akých dňoch sú tieto tarify platné. Tarify môžete tiež využiť na sledovanie denných nadčasov alebo na porovnávanie príchodov a odchodov z práce s reálnym pracovným časom.

Časový fond

Program automaticky každý mesiac vypočíta príslušný fond pracovného času pre každého zamestnanca na základe jeho individuálnych nastavení. Môžete nastaviť denný, týždenný, mesačný fond pracovného času, ako aj dvojtýždenný fond, známy ako dlhý krátky týždeň. Systém sám zohľadní sviatky a pracovné dni v danom mesiaci a na ich základe zobrazí časový fond pre daný mesiac a ďalej s ním pracuje.

Zaokrúhľovanie

Rozumieme, že ľudia nie sú stroje a aj keď presný čas je často veľmi dôležitý, v účtovníckej praxi sa vykazujú celé časové úseky. Z tohto dôvodu je možné zaokrúhľovať zaznamenávanie príchodov a odchodov do dochádzkového systému podľa viacerých možností. Môžete zaokrúhľovať príchody a odchody samostatne alebo spoločne, s možnosťami na celých 5, 15, 30 minút alebo hodinu, nahor aj nadol, alebo matematicky. Zároveň si však vždy môžete zobraziť aj presný, nezaokrúhlený čas zaznamenania

Denné nadčasy

Funkcia denných nadčasov umožňuje systému zobrazovať rozdiel medzi príchodom do práce a začiatkom pracovnej zmeny (rovnako aj odchodom z práce a koncom pracovnej zmeny). Môžete sa rozhodnúť, ako má systém pracovať s týmto zdánlivým nadčasom. Môže byť preplatený v rámci výplaty, považovaný za nadčas, alebo môžete zamestnancom preplatiť iba časť časového rozdielu, prípadne tento čas nemusíte preplácať vôbec.

Prístupové práva / role - užívateľské skupiny a užívatelia

Systém dochadzka.online môžeme plne prispôsobiť potrebám vašej spoločnosti aj prostredníctvom prístupových práv a užívateľských oprávnení. Vieme nastaviť rôzne práva pre rôzne osoby, povoliť a zakázať úpravy dochádzky, vytvoriť prístupy na čítanie a stahovanie prehľadov pre vašich mzdarov, personalistov, IT administrátorov a vedenie.

Notifikácie

Notifikácie vás upozorňujú na rôzne aktivity v dochádzkovom systéme, ako napríklad žiadosti o schválenie a iné udalosti. Systém umožňuje notifikácie prostredníctvom e-mailu, push-up oznámení a SMS správ.

Skratky a prispôsobenie aplikácie

Pri používaní systému často zistíte, že využívate iba niektoré konkrétne funkcie, čo závisí od charakteru vašej práce a pracovnej pozície. V našom dochádzkovom systéme si môžete upraviť nástenku podľa svojich potrieb, podobne ako na ploche vášho počítača, vytvorením ikôn. Tie  Vám pomôžu jednoduchšie sa v prostredí orientovať a urýchlia Vašu prácu.

Generovanie záznamov a dochádzky

Ak správne nastavíte svoj mesačný hodinový fond v našom dochádzkovom systéme, systém ho každý mesiac automaticky prepočíta podľa pracovných dní. Týmto spôsobom náš systém dokáže predikovať a generovať kompletnú dochádzku jedným kliknutím. V prípade, že v danom mesiaci budete mať neprítomnosti, ako je dovolenka, pracovná neschopnosť alebo návšteva lekára, stačí jedným kliknutím vytvoriť dochádzku tak, aby váš mesačný časový fond bol vyrovnaný.

Uzamykanie dochádzky nadriadeným

Každú elektronickú dochádzku, rovnako ako aj tú papierovú, je vždy potrebné skontrolovať nadriadeným pracovníkom. Aby sme predišli nežiaducim dodatočným úpravám už spracovaných dochádzkových záznamov, je možné celé mesiace uzamknúť, čím sa zabráni ich nesprávnemu upravovaniu. V prípade, že by však bola potreba dochádzku opätovne odomknúť, môže to urobiť iba osoba s určitými oprávneniami, ktoré sú špeciálne pridelené pre túto úlohu.

Konto pracovného času

Ak ponúkate svojim zamestnancom možnosť získať náhradné voľno výmenou za nadčasovú prácu, je funkcionalita Konta pracovného času priamo pre vás. Týmto spôsobom môžete zamestnancom umožniť presun nadčasových hodín celkom alebo čiastočne do Konta pracovného času, z ktorého si neskôr môžu čerpať náhradné voľno. Konto pracovného času umožňuje aj negatívne zostatky, takže môžete najskôr čerpať náhradné voľno a potom ho odpracovať. Konto pracovného času sa kumuluje a prenáša z mesiaca na mesiac.

Automatizované zložené prerušenia

Je to rozšírenie funkcie 'Vlastné prerušenia'. Táto možnosť umožňuje jedným stlačením tlačidla spustiť rôzne prerušenia v rôznych časových intervaloch. Napríklad, ak máte zamestnancov, ktorí sú cez deň v práci a následne vykonávajú pohotovostnú službu, ktorú potrebujete rozdeliť na viacero menších úsekov (ako aktívna pohotovosť, neaktívna pohotovosť atď.), stačí, aby zamestnanec stlačil tlačidlo na začiatok takejto zmeny, a systém automaticky pridá jednotlivé úseky do jeho dochádzky.

Pracovné skupiny

Pracovné skupiny sú vhodné pre priradenie menšej skupiny zamestnancov alebo brigádnikov k jednému nadriadenému. Táto funkcionalita je priamo spojená s funkciou hromadných prihlásení.

Výpočet nároku na stravné lístky / finančný príspevok na stravu

Systém automaticky vypočíta nárok na stravovací lístok alebo finančný príspevok na základe počtu odpracovaných hodín v daný deň. Podrobné nastavenia výpočtu môžu byť individuálne a dajú sa upraviť v globálnych parametroch aplikácie

Zálohovanie dát

Zálohovanie údajov vykonávame automaticky na našich serveroch s klasifikáciou TIER - III. Ak však chcete zálohovať vaše údaje aj individuálne, môžete vytvoriť vlastné zálohy a uložiť ich na svoje média. Všetky údaje v databázach, najmä osobné údaje, sú šifrované, čo radikálne znižuje riziko pri pripadnej strate alebo odcudzení týchto údajov.

Prehľady, exporty a integrácie

Reporty, Exporty a Integrácie dochádzkového systému. Spoznajte, ako tieto funkcie pomáhajú optimalizovať správu Vašej spoločnosti.

Prehľad zamestnancov v práci

Systém okamžite zobrazuje aktuálny stav v práci. Okrem toho môžete sledovať, ktorí zamestnanci sa nachádzajú na konkrétnych pracoviskách alebo prevádzkach, či išli na obed alebo iné prerušenie.

Prehľad neprítomností

Rovnako ako poskytujeme online prehľad o prítomnosti zamestnancov na pracovisku, naša služba vám umožňuje aj efektívne sledovať ich neprítomnosť, vrátane jasného zobrazenia dátumu návratu do práce.

Schvaľovanie dovoleniek a iných prerušení

Zabudnite na používanie papierových dovolenkových lístkov a preveďte tento proces do úplne digitálnej formy v rámci našich služieb. Zamestnanec si môže jednoducho požiadať o dovolenku (alebo inú udalosť) priamo cez náš terminál, a príslušný poverený pracovník (administrátor) rozhodne o žiadosti v prehľadnom užívateľskom rozhraní. V prípade nevybavených žiadostí je administrátor notifikovaný e-mailom.

Pracovný kalendár

V našom pracovnom kalendári máte možnosť vytvárať, kontrolovať, meniť, generovať a uzamykať svoju dochádzkovú evidenciu. Taktiež, ak máte pridelene oprávnenia (viď. prístupové práva), môžete robiť rovnaké úpravy aj v dochádzkach vašich kolegov. Naša platforma vám tiež umožňuje presúvať nadčasové hodiny do vášho konta pracovného času.

Navyše, náš systém je optimalizovaný aj pre mobilné zariadenia, čo vám umožňuje vykonávať tieto úpravy pohodlne, napríklad priamo na svojom mobile.

Uzamykanie dochádzky nadriadeným

Každú elektronickú dochádzku, rovnako ako aj tú papierovú, je vždy potrebné skontrolovať nadriadeným pracovníkom. Aby sme predišli nežiaducim dodatočným úpravám už spracovaných dochádzkových záznamov, je možné celé mesiace uzamknúť, čím sa zabráni ich nesprávnemu upravovaniu. V prípade, že by však bola potreba dochádzku opätovne odomknúť, môže to urobiť iba osoba s určitými oprávneniami, ktoré sú špeciálne pridelené pre túto úlohu.

Vlastné prerušenia

Rozumieme, že každá spoločnosť má svoje špecifické potreby a dôvody na používanie dochádzkového systému, ktoré nie sú obmedzené iba na sledovanie pracovného času, príchodov a odchodov. Mnohokrát ide o sledovanie a kontrolu rôznych procesov a činností. V našom systéme môžete vytvoriť tlačidlá priamo prispôsobené vašim potrebám. Napríklad tlačidlá pre cestu na poštu, osobný odchod, pracovný odchod, prestávky na fajčenie a podobne. Okrem toho máte možnosť presne nastaviť, aký vplyv budú mať tieto prerušenia na dochádzku vašich kolegov a ako sa budú tieto záznamy spracovávať. Tieto prerušenia môžu byť považované za odpracovaný čas alebo neodpracovaný čas, môžu mať dynamickú dĺžku alebo fixný časový limit.

Štítky/tagy

Svojich zamestnancov si môžete označiť ľubovoľným množstvom štítkov alebo tagov, ktoré vám následne pomôžu pri zaradení do skupín a pri filtrovaní v rôznych prehľadoch.

Hromadné zmeny a kópírovanie nastavení zamestnancov

V našom systéme nemusíte meniť nastavenia každého zamestnanca samostatne. Jednoducho si vyberiete skupinu zamestnancov alebo všetkých a pomocou hromadných zmien im môžete upraviť existujúce nastavenia alebo pridať nové. Pridanie nového zamestnanca je taktiež jednoduché. Stačí zadať meno, unikátny PIN kód a všetky ostatné nastavenia, ako sú časový fond, priradenie do skupín alebo nákladových stredísk, výpočet nadčasových hodín a podobne jednoducho skopírovať od iného existujúceho zamestnanca s rovnakým alebo podobným nastavením.

Prevádzky

V našom systéme označujeme prevádzky ako fyzické miesto v rámci vašej spoločnosti, kde pracujú alebo sa prihlasujú vaši zamestnanci. Tieto prevádzky môžu byť napríklad kancelárie, sklady, predajne a podobne. Máme možnosť prepojiť prístupové práva a rôzne ďalšie funkcie s týmito prevádzkami. Okrem toho môžete sledovať rôzne štatistiky a odpracované hodiny spojené s týmito prevádzkami.

Nákladové strediská

Nákladové strediská sú virtuálne skupiny zamestnancov, ktorých spája určitá spoločná charakteristika. Zamestnanci môžu pracovať na rôznych prevádzkach, ale sú vždy priradení iba k jednému stredisku. Toto nastavenie umožňuje dodatočný štatistický prehľad a zároveň môže obmedziť práva rôznych administrátorov na jednotlivé strediská.

Mzdové tarify / výpočet hrubej mzdy

Výpočet hrubej mzdy podľa taríf, môžeme využiť napríklad v prípade, že zamestnávate väčší počet brigádnikov, ktorých odmeňujete hodinovou mzdou. Tarify umožňujú vytvárať a nastavovať ceny za hodinu práce a zároveň určovať, kedy a v akých dňoch sú tieto tarify platné. Tarify môžete tiež využiť na sledovanie denných nadčasov alebo na porovnávanie príchodov a odchodov z práce s reálnym pracovným časom.

Časový fond

Program automaticky každý mesiac vypočíta príslušný fond pracovného času pre každého zamestnanca na základe jeho individuálnych nastavení. Môžete nastaviť denný, týždenný, mesačný fond pracovného času, ako aj dvojtýždenný fond, známy ako dlhý krátky týždeň. Systém sám zohľadní sviatky a pracovné dni v danom mesiaci a na ich základe zobrazí časový fond pre daný mesiac a ďalej s ním pracuje.

Zaokrúhľovanie

Rozumieme, že ľudia nie sú stroje a aj keď presný čas je často veľmi dôležitý, v účtovníckej praxi sa vykazujú celé časové úseky. Z tohto dôvodu je možné zaokrúhľovať zaznamenávanie príchodov a odchodov do dochádzkového systému podľa viacerých možností. Môžete zaokrúhľovať príchody a odchody samostatne alebo spoločne, s možnosťami na celých 5, 15, 30 minút alebo hodinu, nahor aj nadol, alebo matematicky. Zároveň si však vždy môžete zobraziť aj presný, nezaokrúhlený čas zaznamenania

Denné nadčasy

Funkcia denných nadčasov umožňuje systému zobrazovať rozdiel medzi príchodom do práce a začiatkom pracovnej zmeny (rovnako aj odchodom z práce a koncom pracovnej zmeny). Môžete sa rozhodnúť, ako má systém pracovať s týmto zdánlivým nadčasom. Môže byť preplatený v rámci výplaty, považovaný za nadčas, alebo môžete zamestnancom preplatiť iba časť časového rozdielu, prípadne tento čas nemusíte preplácať vôbec.

Prístupové práva / role - užívateľské skupiny a užívatelia

Systém dochadzka.online môžeme plne prispôsobiť potrebám vašej spoločnosti aj prostredníctvom prístupových práv a užívateľských oprávnení. Vieme nastaviť rôzne práva pre rôzne osoby, povoliť a zakázať úpravy dochádzky, vytvoriť prístupy na čítanie a stahovanie prehľadov pre vašich mzdarov, personalistov, IT administrátorov a vedenie.

Notifikácie

Notifikácie vás upozorňujú na rôzne aktivity v dochádzkovom systéme, ako napríklad žiadosti o schválenie a iné udalosti. Systém umožňuje notifikácie prostredníctvom e-mailu, push-up oznámení a SMS správ.

Skratky a prispôsobenie aplikácie

Pri používaní systému často zistíte, že využívate iba niektoré konkrétne funkcie, čo závisí od charakteru vašej práce a pracovnej pozície. V našom dochádzkovom systéme si môžete upraviť nástenku podľa svojich potrieb, podobne ako na ploche vášho počítača, vytvorením ikôn. Tie  Vám pomôžu jednoduchšie sa v prostredí orientovať a urýchlia Vašu prácu.

Generovanie záznamov a dochádzky

Ak správne nastavíte svoj mesačný hodinový fond v našom dochádzkovom systéme, systém ho každý mesiac automaticky prepočíta podľa pracovných dní. Týmto spôsobom náš systém dokáže predikovať a generovať kompletnú dochádzku jedným kliknutím. V prípade, že v danom mesiaci budete mať neprítomnosti, ako je dovolenka, pracovná neschopnosť alebo návšteva lekára, stačí jedným kliknutím vytvoriť dochádzku tak, aby váš mesačný časový fond bol vyrovnaný.

Uzamykanie dochádzky nadriadeným

Každú elektronickú dochádzku, rovnako ako aj tú papierovú, je vždy potrebné skontrolovať nadriadeným pracovníkom. Aby sme predišli nežiaducim dodatočným úpravám už spracovaných dochádzkových záznamov, je možné celé mesiace uzamknúť, čím sa zabráni ich nesprávnemu upravovaniu. V prípade, že by však bola potreba dochádzku opätovne odomknúť, môže to urobiť iba osoba s určitými oprávneniami, ktoré sú špeciálne pridelené pre túto úlohu.

Konto pracovného času

Ak ponúkate svojim zamestnancom možnosť získať náhradné voľno výmenou za nadčasovú prácu, je funkcionalita Konta pracovného času priamo pre vás. Týmto spôsobom môžete zamestnancom umožniť presun nadčasových hodín celkom alebo čiastočne do Konta pracovného času, z ktorého si neskôr môžu čerpať náhradné voľno. Konto pracovného času umožňuje aj negatívne zostatky, takže môžete najskôr čerpať náhradné voľno a potom ho odpracovať. Konto pracovného času sa kumuluje a prenáša z mesiaca na mesiac.

Automatizované zložené prerušenia

Je to rozšírenie funkcie 'Vlastné prerušenia'. Táto možnosť umožňuje jedným stlačením tlačidla spustiť rôzne prerušenia v rôznych časových intervaloch. Napríklad, ak máte zamestnancov, ktorí sú cez deň v práci a následne vykonávajú pohotovostnú službu, ktorú potrebujete rozdeliť na viacero menších úsekov (ako aktívna pohotovosť, neaktívna pohotovosť atď.), stačí, aby zamestnanec stlačil tlačidlo na začiatok takejto zmeny, a systém automaticky pridá jednotlivé úseky do jeho dochádzky.

Pracovné skupiny

Pracovné skupiny sú vhodné pre priradenie menšej skupiny zamestnancov alebo brigádnikov k jednému nadriadenému. Táto funkcionalita je priamo spojená s funkciou hromadných prihlásení.

Výpočet nároku na stravné lístky / finančný príspevok na stravu

Systém automaticky vypočíta nárok na stravovací lístok alebo finančný príspevok na základe počtu odpracovaných hodín v daný deň. Podrobné nastavenia výpočtu môžu byť individuálne a dajú sa upraviť v globálnych parametroch aplikácie

Zálohovanie dát

Zálohovanie údajov vykonávame automaticky na našich serveroch s klasifikáciou TIER - III. Ak však chcete zálohovať vaše údaje aj individuálne, môžete vytvoriť vlastné zálohy a uložiť ich na svoje média. Všetky údaje v databázach, najmä osobné údaje, sú šifrované, čo radikálne znižuje riziko pri pripadnej strate alebo odcudzení týchto údajov.