Attendance s.r.o.

Adresa:
Š. Závodníka 473/3
971 01 Prievidza

IČO: 51 408 724
DIČ: 2120703684
IČ DPH: SK2120703684

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka číslo 36071/R

e-mail: info@dochadzka.online

Kontaktujte Nás

  Spolu stvárame vynikajúce aplikácie, služby a podporu pre našich klientov

  Náš tím

  Naša sila spočíva v našom skvelom tíme profesionálov, ktorí tvoria našu firmu. Každý člen nášho tímu prispieva k úspechu a fungovaniu našej spoločnosti.

  Spoločne sa snažíme o to, aby naše aplikácie boli čo najlepšie a naši klienti boli čo najspokojnejší. 

  Mgr. Dávid Fábry

  Konateľ, sale

  David je konateľom spoločnosti. Jeho úlohou je predávať naše produkty a komunikovať so zákazníkmi. Jeho silnou stránkou je sľúbiť zákazníkom čokoľvek. Následne sa celý náš tím chytá za hlavu, čo to opäť vymyslel, ale zatiaľ sa nám úspešne darí dotiahnuť jeho sľubi do úspešného konca. Údáva ciele a smerovanie firmy.

  Marcel Kuna

  Konateľ, product owner

  Marcel, s jeho technickým know-how sa stará o správnu funkcionalitu našich produktov. Jeho úlohami sú vývoj nových funkcií, kontrola vývoja  - prográmatorov, a v neposlednom rade komunikácia so zákazníkmi v oblasti supportu. Okrem toho je aktívnym konateľom našej spoločnosti a prispieva k strategickému rozvoju.

  Milan Stajer

  Programátor

  Milan je naším hlavným vývojárom, ktorý má v rukách kompletný zdrojový kód. Od základov vybudoval našu aplikáciu a zabezpečuje jej neustály rozvoj a údržbu. Jeho zručnosti zabezpečujú, že naša aplikácia pracuje správne a spoľahlivo.

  Je kľúčovou postavou v našom tíme.

  Richard Fábry

  Servis

  Riči je naším servisným a inštalačným expertom. Jeho zručnosti sú neoceniteľné pri zabezpečovaní, aby naše zariadenia boli správne inštalované a udržiavané v optimálnom stave. Je zároveň dôležitou súčasťou našej podpory pre klientov.

  Tomáš Renčík

  Grafik, servis

  Tomáš sa zameriava na dizajn našich webových stránok a aplikácií, a zároveň zabezpečuje správu administračných a dochádzkových terminálov. Okrem toho sa stará aj o servis a inštalácie našich zariadení.