Zadávanie zákazníka, projektu a úlohy

Ide o základnú funkcionalitu celého modulu. Vy alebo vaši zamestnanci môžu sledovať svoj čas tým, že zaznamenajú úlohu, na ktorej pracujú, a stlačia tlačidlo 'Spustiť'. Od tohto momentu systém počíta čas strávený na danej úlohe. Spolu s úlohou môžete tiež vybrať projekt, na ktorý je úloha viazaná, a/alebo zákazníka.

Meranie času trvania výkonu

Základnou funcionalitou evidencie prác je meranie času stráveného na konkrétnej úlohe. Stačí vybrať úlohu, prípadne projekt a zákazníka a stlačiť tlačidlo play. V tom momente sa spustí meranie času. Meranie si viete spustiť z PC, mobilu, tabletu. Úlohu môžete spustiť na jednom zariadení a ukončiť na inom. Tak, aby ste pracovali čo najefektívnejšie.

Počítanie kusov

Pri evidencií práce je častokrát potrebné, aby ste mali informáciu aj o počte kusov, nie len o čase. Preto viete akúkoľvek úlohu prepnúť do módu počítania kusov. V tomto režime sa každým kliknutím na tlačidlo pridá jeden kus. Takto možu vaši zamestnanci evidovať kusové práce.

Oceňovanie úloh a zákazníkov

Každej úlohe môžete dať hodinovú, alebo kusovú sadzbu v € a tým pádom vám naša evidencia prác vie okamžite vypočítať, koľko by ste mali faktúrovať danému zákazníkovi.

Sledovanie produktivity zamestnanca

Pokiaľ chcete so zamestnancami „hrať“ férovú hru, viete každému priradiť náklady, či už jeho osobné (napr. mobil, auto, notebook…), alebo spoločné (prenájom kancelárie, leasing strojov…), ktoré sa následne adekvátne sčítajú a zobrazia zamestnancovi v jeho profile. Zároveň, po odpracovaní úloh, ktoré majú pridelenú € sadzbu sa počíta produktivita jeho práce. Tieto údaje môže mať každý zamestnanec zobrazené a vidí tak, či je pre firmu iba nákaldová položka, alebo jej prínosom.

Sledovanie nákladov na zamestnanca

Každému zamestnancovi je možné prideliť osobné náklady, akými sú napr. mobil, auto, notebook, alebo aj spoločné náklady akými bývajú prenájom, leasingy rôznych strojov, réžijné náklady a iné. Takto máte presnú informáciu o tom, aký nákladný je daný zamestnanec. Zamestnancovi je možné túto sumu taktiež zobraziť.

Pevné, alebo variabilné číselníky

Úloha, projekt a zákazník. Tieto údaje je možné zadávať priamo v evidencií prác (je možné ich vytvárať priamo pri zadávaní), pokiaľ majú vaši zamestnanci voľné ruky nad svojou prácou, alebo ich vytvoriť v číselníkoch. Takto vytvoríte fixné číselníky, z ktorých si zamestnanci budú vyberať. Zároveň v číselníkoch viete udávať úlohám a zákazníkom € sadzbu.

Voliteľné prehľady

Sú skvelou funkciou, pokiaľ Vám nestačia naše predpripravené reporty v rámci evidencie prác. Jednoduchým potiahnutím konkrétnych dátových zdrojov viete vytvoriť report presne podľa vašich potrieb.

Prehľad aktuálne spustených úloh v reálnom čase

Prehľad aktuálne spustených úloh umožňuje nadriadeným pracovníkom vidieť, ktorí zamestnanci momentálne pracujú na konkrétnych úlohách. Táto funkcia poskytuje transparentnosť v pracovnom procese a umožňuje efektívne riadenie pracovných zdrojov.

Klávesové skratky

Pre čo najefektívnejšiu a najrýchlejšiu prácu je možné spustenie a výber úlohy, projektu a zákazníka pomocou klávesových skratiek, ktoré si viete sami nadefinovať.

Časová os všetkyćh ukončených úloh

Je zoznam všetkých úloh, na ktorých daný zamestnanec pracoval. Výhodou časovej osi je najmä to, že pokiaľ používa rovnaké úlohy opakovane, vie si opätovne spustiť úlohu. Zároveň je to záznam práce zamestnanca, ktorú si vie jednoducho prezrieť.

Možnosť povolenia editácie úloh spätne

Pokiaľ je vo vašom tíme potrebné, aby si úlohy zaznamenávali až na konci dňa, alebo inak spätne, máme na to riešenie. Na základe oprávnení viete umožniť zamestnancom, aby si vedeli editovať evidenciu prác a takto si čas, prípadne počet kusov vedeli upraviť.

Spúšťanie a ukončenie úloh na rôznych zariadeniach / termináloch

Jednou z veľkých výhod nášho cloudového systému je aj to, že pri evidovaní prác je možné si úlohu spustiť na jednom zariadení a ukončiť na inom. Túto funkcionalitu využívajú naši zákazníci najmä vo výrobe, kde používajú viaceré prístupové terminály.