Časy, keď sa vo firmách zaznamenávala dochádzka zamestnancov do špeciálnej knihy alebo sa používali „pichačky“, sú už dávno minulosťou. Vďaka moderným technológiám môžete dochádzkový systém vyriešiť oveľa jednoduchšie.

Potrebujete sledovať dochádzku zamestnancov? Chcete mať prehľad, koľko času strávia v práci? Kvalitný kontrolný systém evidencie dochádzky umožňuje lepšie sledovať príchody a odchody zamestnancov a tiež pomôže s jednoduchším spracovaním miezd.

Evidovať pracovný čas má dnes povinnosť každý zamestnávateľ. Zamestnávatelia, aj keď im takúto povinnosť Zákonník práce priamo neukladá, vedú väčšinou spolu s evidenciou pracovného času aj evidenciu dochádzky zamestnancov, ktorá obsahuje aj údaje o dňoch, keď zamestnanec čerpal dovolenku, náhradné voľno, mal prekážku v práci, neospravedlnenú absenciu a podobne.

Dôkladná evidencia dochádzky zamestnancov môže zamestnávateľovi ušetriť mesačne až desiatky, či stovky eur. Množstvo podnikateľov eviduje dochádzku zamestnancov zastaraným spôsobom, pomocou papierovej knihy dochádzky. Dnešné moderné technológie prinášajú šikovné dochádzkové systémy on-line, bez nutnosti náročných inštalácií, školení, či hardvérového vybavenia.

Ako už bolo spomenuté, každý zamestnávateľ, či ide o malú, strednú či veľkú firmu, má zo zákona povinnosť evidencie pracovného času zamestnancov. Príchody, odchody, návšteva lekára, dovolenka či sumáre odpracovaných hodín. To všetko sa dá efektívne a jednoducho sledovať. Dochádzkový systém dochádzka.online vám pomôže jednoducho a on-line evidovať dochádzku a pracovný čas zamestnancov.