Dochádzka.Online:

Riešenia Pre Reštaurácie, Retail i Stavebníctvo - Efektívne, Pohodlné, Inteligentné!

Vlastnosti:

Reštaurácie, Kaviarne, Bary, Hotely a Viac:

Výpočet hrubej mzdy podľa presne odmeraných hodín, s prístupom na nastavenie prevádzkovej doby a skutočne odpracovaného času. Dostupný aj pre rôzne odrody prevádzok.

Plánovanie Pracovných Smien na Mieru:

Umožnenie nastavenia časového fondu pre krátke a dlhé týždne s jednoduchým plánovaním pracovných smien.

Intuitívna Evidencia a Prerušenia:

Preddefinované aj vlastné prerušenia, ako sú PN, Dovolenka a ďalšie. Vytvárajte hromadné aj individuálne prehľady s jednoduchým exportom.

Retail a Siete Prevádzok:

Centralizovaná evidencia všetkých prevádzok a zamestnancov v modernom online systéme. Možnosť prepojenia cez API rozhranie pre bezproblémovú integráciu.

Administrácia a Prístupové Práva:

Administrátorské účty s možnosťou priradenia konkrétnych prevádzok. Voliteľné úrovne prístupových práv pre optimálnu kontrolu.

Snímanie Príchodov a Odchodov Bez Námahy:

Možnosť snímania príchodov a odchodov priamo na pokladnici alebo mobilných zariadeniach.

Evidencia a Štatistiky Stravných Lístkov:

Jednoduchá evidencia a nápočet stravných lístkov priamo v systéme.

Jasné Rozdeľovanie Nákladov:

Možnosť rozdelenia zamestnancov na nákladové strediská s prehľadnou evidenciou.

Analytické Možnosti S Power Bi:

Prepojenie s analytickými nástrojmi ako Microsoft Power Bi pre hlboké porozumenie dát.

Jednoduchý Export Do Mzdových Programov:

Rýchly a pohodlný export dochádzky priamo do mzdových programov.

Stavebníctvo a Remeslá:

Snímanie dochádzky na mobilných zariadeniach, hromadné prihlasovanie zamestnancov v pracovných skupinách, zaradenie do pracovných skupín.

Freelanceri a Živnostníci:

Časová a kusová evidencia prác na rôznych projektoch a zákazníkoch, prehľad odpracovaných prác pre fakturáciu, špecifikácie úloh automaticky generované systémom.

Všetko, Čo Ste Kedy Potrebovali Pre Váš Úspech! Dochádzka.Online: Kľúč K Efektivite A Jednoduchosti Vo Vašom Podnikaní!