Ako výstup z našej služby vám poslúžia prehľady, kde máte detailný prehľad práce každého zamestnanca a zároveň aj prehľad odpracovaných prác na jednotlivých klientov.

Pokiaľ by vám napriek tomu naše prehľady nepostačovali, máte možnosť si vytvoriť prehľad na mieru podľa vašich predstáv.

Potrebujete s údajmi pracovať ďalej? Všetky prehľady si viete jednoduchým spôsobom exportovať do excelu, pdf, alebo mzdových softvérov, prípadne prepojiť s vašimi systémami pomocou API rozhrania.