Vo vašom kalendári môžete mať tlačidlá PRÍCHOD, ODCHOD, PN, OČR a ďalšie, ktorými jednoducho zaznamenáte príchod do práce, prestávku, prípadne iné prerušenie pracovnej doby alebo jej ukončenie.

V menu kalendár si  môžete vybrať, akým spôsobom budete záznamy pridávať.
Pridávanie udalostí je možné dvomi spôsobmi. V reálnom čase alebo dodatočne.
Pokiaľ chcete záznamy evidovať v reálnom čase, použijete tlačidlá na ľavej strane, ktoré vykonajú príslušnú akciu (Príchod, Odchod, Obed, PN…). Ako časový údaj sa automatický použije aktuálny čas a dátum.

Druhý spôsob zadávania záznamov je pridanie uceleného záznamu priamo cez kalendár kliknutím na konkrétne políčko dňa, prípadne označením viacerých dní (pri dotykových zariadeniach označíte viacero dní podržaním na pár sekúnd). Následne sa vám zobrazí okno, kde zadáte konkrétne parametre záznamu.

Pokiaľ deň, na ktorý pridávate záznam už jeden alebo viacero záznamov obsahuje, pridanie vykonáte kliknutím na bielu časť políčka. Kliknutím na modrú časť (údaj o zázname) sa dostanete k editácii zvoleného záznamu.